ASSEMBLEA |Recuperem la denominació AMMFEINA i eixamplem la base amb Ampans

L’assemblea d’AMMFEINA va aprovar en sessió extraordinària el passat 16 de novembre el canvi de denominació de l’entitat, que torna a ser AMMFEINA i prou. D’aquesta manera, l’entitat deixa d’emprar el nom de la marca que la va aixoplugar des del 2013 i fins el 2020, Salut Mental Catalunya, tot i que manté la relació amb la Federació SMC a través d’un conveni bilateral de treball per aquelles qüestions comunes en l’àmbit de la salut mental.

Un altre dels temes rellevants aprovats per unanimitat en l’Assemblea va ser l’eixamplament de la base. AMPANS, una entitat amb gairebé sis dècades d’història ubicada a la comarca del Bages, a la Catalunya central, s’adhereix a AMMFEINA que enguany suma 31 entitats membre.

Abans de sotmetre l’adhesió d’AMPANS a la votació de les entitats sòcies, la directora de Serveis d’Atenció Diürna, Cristina Llohis i la coordinadora del Servei Prelaboral, Núria Serra van presentar breument la història i les línies d’acció de l’entitat, que si bé originàriament només atenia persones amb discapacitat intel·lectual, des de fa 15 anys ha anat incorporant als seus serveis, recursos i programes persones amb un problema de salut mental.

Modificació dels Estatuts

El principal motiu per a la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària de l’assemblea va ser la necessària renovació dels Estatuts de l’entitat, no només per poder procedir al canvi de denominació, sinó perquè el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març sobre mesures urgents per fer front a l’impacte del Covid-19, que habilitava les fundacions a celebrar les reunions dels òrgans de govern d’associacions i fundacions a través de mitjans telemàtics, deixarà de tenir vigència a partir del 31 de desembre.

Així, doncs els Estatuts que van ser aprovats per unanimitat de les entitats presents incorpora quatre novetats principals:

  1. Canvi de denominació.
  2. Incorporació de mitjans telemàtics per a la realització de reunions i per a l’emissió de vot de les entitats sense realitzar reunió.
  3. Supressió de la doble afiliació. D’ara endavant totes les entitats seran entitats membre i en aquells casos en què s’escaigui fer una relació conveniada, s’especificarà.
  4. Actualització d’alguns dels principis de funcionament i finalitats d’AMMFEINA per, per exemple, recollir una ampliació dels àmbits d’actuació de l’entitat com ara l’habitatge o la formació, en què ja s’ha treballat des de fa temps.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *