Com ens organitzem

Els òrgans de govern de Salut Mental AMMFEINA són l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Comitè Executiu:

Assemblea General

Òrgan sobirà de l’associació, integrat per les entitats membre d’AMMFEINA, que alhora estan subjectes a les seves decisions. Cada associació membre té un vot a l’assemblea, amb independència del nombre dels representants que hi assisteixin, i els acords es prenen per majoria simple. L’Assemblea es convoca, com a mínim, un cop l’any. L’any 2022 s’ha reunit un cop per via telemàtica i amb caràcter ordinari (5 de maig).

Junta Directiva

Òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Els seus membres són escollits per votació de l’Assemblea General i exerceixen el seu càrrec gratuïtament. La composició es planteja en termes d’equilibri de les entitats associades pel que fa a la procedència geogràfica, però també en termes de paritat. Actualment, les dones suposen el 55,5% i els homes, el 44,5%. 

Aquest òrgan va ser reelegit en l’Assemblea Extraordinària del 21 de juny de 2021. 

Comitè executiu

Òrgan col·legiat a través del qual pot actuar la Junta Directiva, integrat per les figures de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria. A banda d’assumir les tasques derivades de la Junta Directiva, realitza un seguiment de la gestió de la coordinació de l’entitat.

Junta Directiva

Reunida l’Assemblea General Extraordinària (AGE) de socis d’AMMFEINA el dia 21 de juny de 2021, s’ha acordat per unanimitat la renovació de la Junta Directiva amb la següent composició: 

Francisco Villegas
Presidència
presidencia@ammfeina.org
Perfil i trajectòria (PDF)

Enric Cardús
Vicepresidència
vicepresidencia@ammfeina.org
Perfil i trajectòria (PDF)

Núria Martínez
Secretaria
secretaria@ammfeina.org
Perfil i trajectòria (PDF)

Gemma Corbella
Vocalia

Xavier Vallès
Vocalia

Marta Mateu
Vocalia
Perfil i trajectòria (PDF)

Marcos Febas
Vocalia

Mar Garcia
Vocalia

Equip de treball

Leandro Tacons
Coordinació Institucional
coordinacio@ammfeina.org
Perfil i trajectòria (PDF)

Rosa Coscolla
Direcció Tècnica
direcciot@ammfeina.org

Maria Pérez
Comunicació i suport tècnic
suport@ammfeina.org

Logo AMMFEINA en blanc i negre.

Contacte

Carretera de la Santa Creu de Calafell, 33.
08830 Sant Boi de Llobregat

Tel. 936 529 422
Correu: ammfeina@ammfeina.org

Amb el suport de: 

Logotip Generalitat de Catalunya          Logo OSLC

Avís Legal