Augmenten les desigualtats laborals per a les persones amb discapacitat

Persona treballant

Las persones amb un certificat de discapacitat segueixen patint situacions de discriminació i desigualtat en l’accés al mercat laboral. Ho reflecteix nítidament el darrer informe de l’INE, ‘El empleo de las personas con discapacidad’, segons el qual l’any 2018 només una de cada quatre persones del total de població activa amb discapacitat tenia feina.

Estem davant d’una situació que ha esdevingut estructural i, per tant, d’una assignatura pendent per a les polítiques públiques del país que, entre d’altres, haurien de ser garants d’una participació plena de totes les persones en la societat.

L’any 2018 hi havia a Espanya 1.899.800 persones amb discapacitat en edat de treballar, una xifra que suposa el 6,3% del total de la població espanyola entre 16 i 64 anys. Tanmateix, només el 34,5% d’aquestes persones es comptaven entre la població activa. És a dir, la seva participació en el mercat de treball va ser molt reduïda. Més encara si es té en compte que va ser de 43,1 punt inferior a la de la població sense discapacitat.

L’atur del col•lectiu és una de freda i una de calenta. Fent una retrospectiva es detecta una caiguda de 8,4 punts en la taxa de desocupació d’aquestes persones en els darrers quatre anys. De l’altra, però, no pot obviar-se que l’any 2018 la taxa d’atur es situava en un 25,8% (165.100 persones) i que era 10,1 punts superior al de la població amb discapacitat.

La dada més colpidora, de nou, és la que ens remet a les xifres d’ocupació. I és que l’any 2018 només una de cada quatre persones (25,8%) amb certificat administratiu de persona amb discapacitat va treballar. Una xifra que en el cas de la població sense discapacitat arriba al 65,9%.
Malauradament, l’única tendència que es manté en paral•lel entre les persones amb i sense certificat de discapacitat és que de la presencia activa de les dones és inferior a la dels homes. De fet, en el cas de les persones amb discapacitat aquesta bretxa és lleugerament inferior (33,6% front del 35,1%).

La tipologia i la intensitat de la discapacitat, una doble desigualtat

Entre el grup de població amb certificat de discapacitat hi ha d’altres elements que suposen una doble discriminació en l’accés al mercat de treball, com ara el grau de discapacitat o la tipologia. En aquest àmbit destaca la baixa taxa d’ocupació de persones amb discapacitat per raó de salut mental, novament a la cua. L’any 2018, només el 17,6% de persones en aquesta situació va treballar, un 0,4% menys que el 2017.

Pel que fa al gradient, la taxa d’activitat pel grau de discapacitat de menor intensitat (33% a 44%) va ser del 55,7% l’any 2018 i va anar disminuint progressivament fins a tocar el 10,7% pel grau superior de discapacitat. Les taxes d’activitat per grau de discapacitat són:

El jovent, allunyat del mercat laboral

L’edat és un dels grans reptes a resoldre. Els joves amb discapacitat són les persones més allunyades del mercat de treball i amb un accés més restringit. La taxa d’activitat de les persones entre 16 i 24 anys està 2 punts per sota del de la població general amb discapacitat i 6,2 punts per sota del segment de població entre els 45 i els 64 anys. La taxa es  situa en 23,9%.

Encara més, registren la taxa més baixa d’ocupació, amb un ínfim 10,0% i tenen la més alta d’atur, situada en un 58,1%.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *